Gemensamt


Brf Umeåhus nr 6

Allmän information

Här följer allmän information om boendet på Stenmarksvägen 1, 3 och 5. Mer information finner du under hemsidans övriga flikar.


Försäkring

Föreningen har tecknat en försäkring som täcker vattenskador och brand på byggnader och markanläggningar. Försäkringen gäller inte skador på bostadsrättsinnehavarnas egendom i bostad eller förråd. Därför är det viktigt att du själv tecknar en hemförsäkring men du behöver inte ha bostadsrättstillägg.


Brandvarnare

Se till att du har en fungerande brandvarnare i lägenheten. Kontrollera den minst 1 gång per år.


Köksfläkten

Om du planerar att byta köksfläkt är det mycket viktigt att du byter till rätt typ av fläkt och installerar den på rätt sätt. För mer information om hur du ska göra - kontakta styrelsen eller Riksbyggen.


Du bör rengöra fläkten enligt föreskrift. Annars finns risk för brand, missljud och lagerskador.


Ombyggnad

Om du vill göra stora ändringar i lägenheten, som t.ex. ändra på bärande väggar eller flytta våtutrymmen, måste du ha tillstånd från styrelsen.


Ohyra

Om du upptäcker ohyra i lägenheten, gör en felanmälan på Riksbyggens kundwebb.


Elavläsning

Föreningen har individuell mätning av elen. En viss andel el ingår i månadsavgiften. Förbrukar du mer än den shablon som gäller för din lägenhet så får du betala extra för den. Förbrukar du mindre än shablonen så får du tillbaka pengar. Detta regleras en gång om året i samarbete med Riksbyggen.


För mer information - kontakta styrelsen.


Förråd

Det finns gott om förrådsutrymmen i våra hus. Till varje lägenhet hör två förråd som ingår i månadsavgiften - ett i källaren och ett på vinden. Se till att alltid ha förråden låsta även om du inte använder dem. Förvara aldrig brandfarliga ämnen i ditt förråd.


Dina personliga tillhörigheter, undantaget cyklar, sparkar och vagnar, måste förvaras i förråd eller lägenhet. Ingenting får lämnas i gemensamma utrymmen på vind och i källare. Detta enligt Brandmyndigheten. Om du tillfälligt måste förvara något i allmänna utrymmen så bör du märka det med ditt namn och telefonnummer.


Behöver du ytterligare förrådsutrymme så kan det finnas att hyra till en låg månadskostnad. Kontakta ordföranden om du vill veta mer.


Portkod

Portkoden får du av säljaren eller ordförande.

Sophuset

Där sorterar vi våra sopor. Så som hushållssopor, matavfall, lampor, batterier, förpackningar av plast, papper, kartong, glas och metall ska läggas i olika kärl.

Det finns bruna papperspåsar att hämta i sophuset för matavfall. Förslut påsen innan du slänger den. Se mer information om hur och vad du komposterar på Vakins hemsida.


Kompostering är bra för miljön. Dessutom blir det billigare för föreningen om du komposterar. Hanteringen av brännbara hushållssopor kostar nämligen pengar och påverkar därmed medlemmarnas månadsavgift. Sorterade sopor kostar inte! Sophuset på gården tar enbart emot hushållssopor. Grovsopor, elektronik eller miljöfarliga ämnen lämnas till kommunens återvinningscentral på Gimonäs.


Tvättstuga

Finns i källaren på Stenmarksvägen 1A. För att boka en tvättid markerar du ett pass på bokningstavlan utanför med din låsbricka. Ett pass är fyra timmar: 7.00 –11.00, 11.00–15.00, 15.00–19.00 och 19.00–22.00. Efter 22.00 bryts strömmen till maskiner och torkrum. I tvättstugan finns det information om hur maskinerna fungerar. Där finns även regler och städanvisningar.


Parkeringsplatser

Parkeringsplats med motorvärmare kostar 200 kr/mån.

Kontakta ledamot Kerstin Harr om du vill hyra en parkeringsplats.


Övernattningsrum

Se information under fliken Hyra lokaler & parkeringar.


Fest- och samlingslokalen

Finns i källaren på Stenmarksvägen 5A. Kan hyras av medlemmar för 100 kr/dygn. Läs mer under fliken Hyra lokaler & parkeringar.


Uthyrning i andrahand

Du får hyra ut din lägenhet om det finns särskilda skäl, som t.ex. studier på annan ort eller provboende med partner, men bara med styrelsens samtycke. Vill du hyra ut lägenheten, så fyll i en blankett och lämna till styrelsen. Tänk också på att det fortfarande är du som ansvarar för att månadsavgiften betalas i tid när lägenheten är uthyrd. Se mer information på Riksbyggens kundwebb.


Uteplats och grill

Uteplats med trädgårdsmöbler samt grillmöjligheter finns på gården. Lämna uteplatsen som du vill finna den. På grund av brandrisken ska aska slängas i plåttunnan. Inte i soprummet!


Odlingslotter

Det finns möjlighet att odla på en egen odlingslott bakom 1A. Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad.

Om något skulle hända

Kontakta Riksbyggen Dag & Natt och gör felanmälan. Telefon 0771-860 860. Efter kontorstid och på helger är det bra om du i första hand tar kontakt med någon i styrelsen. I trapphusen finns styrelsemedlemmarnas telefonnummer.


Vattenläckor

Droppande kranar och rinnande toalettstolar kan kosta flera hundra eller kanske upp till flera tusen kronor om året i ökade vattenkostnader för föreningen. Se till att det blir åtgärdat på en gång! Ring felanmälan 0771-860 860.

Copyright @ All Rights Reserved