Styrelsen


Brf Umeåhus nr 6

Styrelsemedlemmar


Under 2018 består styrelsen av följande ledamöter och suppleanter:


Lena Lundberg, Ordförande

Kerstin Harr, Vice ordförande

Daniel Ekman, Sekreterare

Vakant, Ledamot


Vakant, Suppleant

Erik Christoffersson, Suppleant


Sune Greus, Riksbyggens ledamot

Elin Forsberg, Riksbyggens suppleant


Revisorer är:

Anders Wikström, Ordinarie

Timo Hellström, Suppleant

KPMG AB, Auktoriserad revisorOm styrelsens arbete


Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden med uppehåll under sommaren. En representant från Riksbyggen deltar vid dessa möten.Har du idéer eller synpunkter?


Styrelsen skall bl a fungera som ett beslutsforum för idéer och synpunkter från de boende i föreningen. Du som boende är därför varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen och/eller Riksbyggen om du har något ärende eller förslag rörande föreningen eller fastigheten.


Om du är intresserad av att delta i styrelsens arbete är du också varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen, som består av Mats Lundström och Ingela Theolin, båda boende på Stenmarksvägen 3A. Kontaktinformation till samtliga i styrelsen finner du i trapphusen.

Copyright @ All Rights Reserved