Historia


Brf Umeåhus nr 6

Historia

Haga är en av Umeås äldsta stadsdelar belägen strax norr om centrala staden. Området präglas av villabebyggelse och mindre flerbostadshus, huvudsakligen från första halvan av 1900-talet. Här finns också flera parkområden.


Föreningens fastigheter är byggda under krigsåren 1943 till 1945. Liknande lamellhus från samma tid finns i grannkvarteren Huggaren, Flaggan och Trumman. Husen är belägna så att balkongerna ligger i sydvästlig rikting.


Fasaderna var ursprungligen slätputsade med tvåluftsfönster på långsidorna. På västsidan fanns små balkonger klädda i finkorrugerad plåt. Idag är de större och många har glasats in. På gavlarna finns burspråkspartier som löper genom flera våningar. Trapphusen är dagsljusbelysta och ligger mot öster.


Trots ganska omfattande fasadförändringar uppfattas de stora lamellhusen på västra Haga idag som tidstypiska i sin arkitektur och som fina exempel på funktionalistiskt stadsbyggande.


Källa: Stadsordning: Haga/Sandbacka, Umeå kommun 2004.

Copyright @ All Rights Reserved